by تحریریه گروه معماری آلند احمدی

PLG_VOTE_USER_RATING

PLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVE
 

فروشگاه کفش کتانی solebox یک فروشگاه در منطقه ای در آمستردام است،که درست پشت کاخ سلطنتی در این شهر قرار گرفته است.مساحت این فروشگاه حدود 229 متر مربع است.2465 فوت مربع واحد همکف این فروشگاه است که قبلا یک دفتر روزنامه در قرن 20 بوده است .فروشگاه کفش سالوباکس از یک فروشگاه بزرگ با طرحی متفاوت و مجزا داخلی ایجاد شده است.

Solebox store Amsterdam Netherlands 02

Solebox store Amsterdam Netherlands 03

Solebox store Amsterdam Netherlands 04

Solebox store Amsterdam Netherlands