طراحی ویلای جناب آقای دورمیشیان - 88660665 🔱آرشيتكت: رضا طاهري🔱

 RUSTIC

طراحی ویلا روستیک

طراحی ویلای جناب آقای دورمیشیان

طراحی ویلای جناب آقای دورمیشیان

طراحی ویلا روستیک
PLG_CONTENT_SOCIAL_SHARE_LABEL

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای دورمیشیان

کاربری :ویلا

 مساحت :220 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی