logo25

ساخت ویلا و طراحی ویلا تخصص ماست.با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی.

توجه:به دلیل تعداد زیاد پروژه ها، لطفا کمی تامل فرمایید.

نمایش #

موقعیت :صفادشت

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای مرادی

کاربری :ویلا

 مساحت :250 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

موقعیت :آبسرد

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای عشقی فر

کاربری :ویلا

 مساحت :250 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

 

موقعیت :لواسان

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای وهاب زاده

کاربری :ویلا

 مساحت :400 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

موقعیت :سوادکوه

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای واثقی

کاربری :ویلا

 مساحت :220 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

موقعیت :ونوش

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای طاهری

کاربری :ویلا

 مساحت :300 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای امانی

کاربری :ویلا

 مساحت :230 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای نعیمی

کاربری :ویلا

 مساحت :450 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای عابدی

کاربری :ویلا

 مساحت :550 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

موقعیت :آبسرد

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای امید

کاربری :ویلا

 مساحت :350 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا