logo25

 طراحی ویلا

سبک طراحی شما کاملا وابسته به سلیقه و علاقه شماست. رویای شما زندگی در یک ویلا مدرن است یا ترجیح می دهید در یک ویلا روستیک زندگی کنید و یا ویلای کلاسیک؟ یا یک ویلای سنتی ایرانی را ترجیح می دهید؟

طراحی ویلا مدرن

ویلاهای مدرن به زیر مجموعه های مختلفی تقسیم می شوند که هر کدام با کمی تغییر راهی مجزا در طراحی ویلا را در بر می گیرند، برخی سبک های مینیمال همچون ویلای طراحی شده توسط معمار مشهور لوکوربوزیه را می پسندند که در مینیمال ترین حالت ممکن با ترکیب خطوط مستقیم و منحنی و استفاده از متریال شیشه طراحی شده است و برخی تنها خطوط منحنی و نرم را ترجیح می دهند و برخی تنها خطوط مستقیم و قابل درک را می پسندند و برخی دیگر با روحیه متفاوتی که دارند خطوط شکسته و خشن را در طراحی می پسندند.

طراحی محوطه ویلا

مقالات طراحی ویلا

90 ایده محوطه سازی ویلا با سنگ ، کف سازی ویلا با سنگ ، طراحی با سنگ برای کف  ویلا و روی دیوار طراحی ویلا و باغ .

 

 

 محوطه سازی ویلا 24

محوطه سازی ویلا 20محوطه سازی ویلا 66

محوطه سازی ویلا 19

محوطه سازی ویلا 37

 

محوطه سازی ویلا 29

محوطه سازی ویلا 27

محوطه سازی ویلا 9 1

محوطه سازی ویلا 15

محوطه سازی ویلا 1 1

 

محوطه سازی ویلا 4 1

محوطه سازی ویلا 87

محوطه سازی ویلا 86

محوطه سازی ویلا 85

محوطه سازی ویلا 84

محوطه سازی ویلا 83

محوطه سازی ویلا 82

محوطه سازی ویلا 81

محوطه سازی ویلا 80

محوطه سازی ویلا 79

محوطه سازی ویلا 78

محوطه سازی ویلا 76

محوطه سازی ویلا 75

محوطه سازی ویلا 74

محوطه سازی ویلا 73

محوطه سازی ویلا 72

محوطه سازی ویلا 71

محوطه سازی ویلا 70

محوطه سازی ویلا 69

محوطه سازی ویلا 68

محوطه سازی ویلا 65

محوطه سازی ویلا 64

محوطه سازی ویلا 63

محوطه سازی ویلا 61

محوطه سازی ویلا 60

محوطه سازی ویلا 58

محوطه سازی ویلا 57

محوطه سازی ویلا 56

محوطه سازی ویلا 54

محوطه سازی ویلا 53

محوطه سازی ویلا 52

محوطه سازی ویلا 51

محوطه سازی ویلا 49

محوطه سازی ویلا 48

محوطه سازی ویلا 47

محوطه سازی ویلا 46

محوطه سازی ویلا 45

محوطه سازی ویلا 44

محوطه سازی ویلا 43

محوطه سازی ویلا 42

محوطه سازی ویلا 41

محوطه سازی ویلا 40

محوطه سازی ویلا 39

محوطه سازی ویلا 38

محوطه سازی ویلا 36

محوطه سازی ویلا 35

محوطه سازی ویلا 33

محوطه سازی ویلا 32

محوطه سازی ویلا 31

محوطه سازی ویلا 30

 محوطه سازی ویلا 28

 

 محوطه سازی ویلا 26

 محوطه سازی ویلا 25

محوطه سازی ویلا 23

محوطه سازی ویلا 22

محوطه سازی ویلا 17

 

محوطه سازی ویلا 11

 

مقالات طراحی ویلا