logo25

طراحی ویلا

طراحی ویلا|عرصه بندی فضاها

مقالات طراحی ویلا

مفهوم فضا عرصه بندی عرصه خصوصی (خانوادگی) فضاهای عمومی فضاهای نيمه خصوصی عرصه خدماتی و پشتیبانی

مفهوم فضا

عرصه بندي

عرصه خصوصی (خانوادگی)

فضاهای عمومی

فضاهای نيمه خصوصی

 

مفهوم فضا
دو معنی عینی و ذهنی از فضا وجود دارد.
منظور از فضای عینی یا واقعی(Esapac réel)، محدوده جغرافیایی قابل مشاهده اي که انسان بر اساس شکل آن فضا درون آن به فعالیت می پردازد که به آن مکان نيز گفته می شود.
منظور از فضای ذهنی(Espace imaginaire)، روح و فرهنگی است که بر این فضای عینی قالب است و قابل مشاهده می باشد.
فرهنگ فضا یا محیطی فیزیکی است که در درون آن، ارزش ها، آداب و قوانین خاص آن موقعیت حاکم است.
خانه قلعه فرهنگي است که نه تنها اموال ما را از دسترس ديگران در امان نگه مي دارد بلکه چون لباس پوششي بر رفتارهاي ماست.

عرصه بندي
توجه به فرهنگ فضاها در درون خانواده ها از این نظر قابل اهمیت است که فرزندان در چنین فضاهایی رشد کرده و تا حدود زیادی محصول چگونگی فرهنگ آن فضاها خواهند بود. اصولا خانه هر فرد باید بهترین و آرامش‌بخش‌ترین فضای خصوصی او باشد تا در این محیط علاوه بر اینكه احساس آرامش روحی و روانی كند، به لحاظ جسمی نیز در شرایط مناسب و مساعدی به سر برد.
این نیاز در افراد گوناگون با سنین و توانایی‌های مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال به طور قطع نیازهای یك جوان با یك فرد سالمند تفاوت‌های بسیاری دارد .
يکي از مهمترين کارکردهاي خانه ايجاد «حريم خصوصي» است. ديوارهاي خانه، «ما» را از «ديگري» و «غريبه ها» جدا مي کند و مانع از ورود ديگري به حريم ما مي شود.

عرصه خصوصی (خانوادگی)
از مهمترین قسمتهای ساختمــــان مــــی باشد . فضــــایی است غیــــر رسمی و در صورت امکان بایــد در بهترین و مهمترین موقعیت طراحی مکان یابی شود. شامل فضای نشیمن و آشپزخانه میـباشد و در خانـــــه های بزرگتر , صبحــانه خوری نیز به ایـن مجموعه اضــافه میشود . این عرصه رو به آفتاب و فضای حیاط میباشد . در صــورت امکـــــان دسترسی مستقیم به حیاط و بالــکن طراحی میشود . همچنین فضاهایی چون اتاق خواب ، آشپزخانه ، سرويس خصوصی ، نشينمن و کتابخانه نیز در این دسته قرار میگیرند.

فضاهای عمومی
حياط ، سرويس بهداشتي ، پذيرايي

فضاهای نيمه خصوصی
ناهارخوري

عرصه خدماتی و پشتیبانی
راحتی آسایش زندگی در یک خانه بستگی به پیش بینی و طراحی عناصر خدماتی مورد نیاز مانند پارکینگ , انبار , موتورخانه و زیرزمین دارد . اگرچه یک خانه ممکن است فقط یکی از این عناصر را داشته باشد.