logo25

طراحی ویلا

ویلا زیبا در مهرشهر کرج -هومن بالازاده

مقالات طراحی ویلا

این ویلا، توسط هومن بالازاده در مهرشهر کرج طراحی شده است. مساحت ویلا، 330 متر مربع بوده و در در سال 2016 اجرا شده است.

به گفته طراح، ایده اولیه این پروژه، طراحی یک ویلای 330 متر مربعی در 3 هکتار حیاط خصوصی رو به دریاچه بوده است. یکی از معیارهای اصلی برای ایجاد فضاهای با چشم انداز به اطراف و بدون وقفه بین داخل و خارج به شکل ساختاری که بخشی از سایت خود می شود:

 

1.   یک سازمان نظام یافته از فضاهای باز و نیمه باز به منظور افزایش حضور طبیعت در فضاهای داخلی استفاده شده است. فضای نیمه باز اصلی ، یک ووید در طبقه اول از فرم اصلی مکعب است. موقعیت استراتژیک این ووید اتصال فیزیکی به سالن خصوصی و اتاق خواب اصلی و همچنین ارتباط بصری به دریاچه را فراهم می کند. فضای نیمه باز همچنین به تراس رو به دریاچه مانند پلی متصل است. این تراس یک نقطه نمای کامل از دریاچه است.

2.   سنگ های مورد استفاده در نما در هماهنگی با سنگ های موجود در باغ هستند. این سنگ ها به شکل طبیعی خود اما در یک الگوی افقی استفاده می شود. حفره در الگوی سنگ کنترل چشم انداز را فراهم می کند و نفوذ نورخورشید به فضاهایی از قبیل دستشویی و راهروها که کمتر در معرض دید به بیرون قرار دارند، محدود است. ادغام حفره و سنگ نه تنها ایجاد یک نمای سازگار کرده است، همچنین دید فضای داخلی را به فضای سبز فراهم کرده است. در شب این حفره، یک احساس سبک تر از نمای خارجی صلب را فراهم می کند. این حفره نیز به طور طبیعی به عنوان تهویه ساختمان و همچنین برای اجرای تاسیسات مکانیکی استفاده می شود.

3.  . درختان موجود بین فضاهای باز و نیمه باز نگه داشته شدند به طوری که هر دو فضاهای توسط پوشش گیاهی احاطه شده است. تغییر از نفوذ نور خورشید از برگها در طول روز به طور قابل توجهی به افزایش کیفیت و بهتر شدن محیط کمک می کند.

یکی از معیارهای اصلی در فرایند طراحی به حداکثر رساندن قرار گرفتن در معرض نور خورشید بود. دو مجموعه از نورگیرهای یکی بر راه پله اصلی و دیگری در فاصله عمودی بین دو سقف. به اجرا در آمد. علاوه بر این، تقسیمات شفاف موازی با نورگیر(سقفی) عمودی، به فضاهایی که به طور مستقیم به پنجره سقفی متصل نیست باعث افزایش نورگیری می شود. بهویژگی های اصلی پنجره سقفی افقی بر روی راه پله اصلی به منظور مهیا کردن گرمایش طبیعی در زمستان است. این نورگیر می تواند در تابستان برای جلوگیری از قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید و ایجاد سایه. این سیستم را قادر می سازدکه نفوذ نور خورشید را در سه جهت: عمودی، افقی، و همچنین مورب تامین نماید.

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر

 

طراحی ویلا در مهرشهر