طراحی ویلای جناب آقای احمدی

موقعیت :کردان

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای احمدی

کاربری :ویلا

 مساحت :580 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

Tagged under: Modern