طراحی ویلای جناب آقای حبیب پور

موقعیت :اصفهان

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای یاوری

کاربری :ویلا

 مساحت :420 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

Tagged under: Modern