طراحی ویلای جناب آقای خراسانی

 

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای خراسانی

کاربری :ویلا

 مساحت :400 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

Tagged under: Modern