طراحی ویلای جناب آقای مزینانی - 88660665 🔱آرشيتكت: رضا طاهري🔱

logo25

طراحی ویلا

طراحی ویلای جناب آقای مزینانی

طراحی ویلای جناب آقای مزینانی

PLG_CONTENT_SOCIAL_SHARE_LABEL

 

موقعیت :نور

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای مزینانی

کاربری :ویلا

 مساحت :220 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی