طراحی ویلای جناب آقای مزینانی

 

موقعیت :نور

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای مزینانی

کاربری :ویلا

 مساحت :220 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

Tagged under: Modern