طراحی ویلای جناب آقای وکیلی

 

موقعیت :تنکابن

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای وکیلی

کاربری :ویلا

 مساحت :700 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

Tagged under: Modern