طراحی روف جناب آقای شهرابی - 88660665 🔱آرشيتكت: رضا طاهري🔱

LANDSCAPE

طراحی روف جناب آقای شهرابی

طراحی روف جناب آقای شهرابی

طراحی محوطه
PLG_CONTENT_SOCIAL_SHARE_LABEL

موقعیت :کیش

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای شهرابی

کاربری :ویلا

 مساحت :250 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی