مشاوره مستقیم با دفتر معماری مهندس رضا طاهری

بازدید: 2150

مقاوم سازی ساختمان-روشهای مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی ساختمان(روشهای مقاوم سازی ساختمان ):

 

منتخب روشهای مقاوم سازی سازه های بتنی شامل روشهای زیر است:

 

 مقاوم سازی ساختمان به روش ژاکت بتنی

 مقاوم سازی ساختمان به روش ژاکت فولادی(PRP)

مقاوم سازی ساختمان به روش ژاکت الیاف پلیمری ( FRP )

 مقاوم سازی ساختمان به روش افزودن دیوار برشی بتنی

 

 

 

هرکدام از روشهای مقاوم سازی ساختمان فوق کاربرد خاص دارد که دارای مزایا و معایبی می باشد که به طور مختصر در ادامه بدان اشاره می شود.

گروه معماری آلند طراح و مجری مقاوم سازی ساختمان  به روشهای ذکر شده در بالا، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد و… میباشد که در ادامه توضیح داده خواهند شد.

مقاوم سازی ساختمان به روش ژاکت بتنی :

در این روش با افزایش مقطع تیر و ستون از پوشش بتن مسلح اعضا تقویت میگردند. شکل زیر نمونه ای از اجرای این روش را به همراه جزییات معمول اجرایی آن نشان می دهد. کاربرد این روش در موارد زیر است:

• محصورکردن بتن

• افزایش مقاومت برشی

• افزایش مقاومت خمشی

• افزایش سختی جانبی

• اصلاح اتصالات در قابها

مزایای این روش به طورخلاصه بدین شرح است:

• امکان اصلاح همزمان کلیه مشکلات سختی و مقاومتی در قابهای بتنی

• اصلاح اتصالات در قابها

• امکان اصلاح باربری ثقلی ستونها

• سهولت ایجاد پیوستگی بین اعضا

• عدم نیاز به پوشش ضد حریق

• دخالت ناچیز در معماری

مقاوم سازی ساختمان

جزییات اجرایی مقاوم سازی سازه بتنی به روش ژاکت بتنی

این روش معایبی نیز به همرا دارد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

• افزایش وزن قابل توجه در سازه

• افزایش ابعاد تیر و ستونها و کاهش فضای مفید

• زمان زیاد برای اجرای طرح

• هزینه نسبتا زیاد

• نیاز به قالب بندی و عملیات اجرایی متعدد

مقاوم سازی ساختمان به روش ژاکت فولادی  (PRP):

در این روش مقطع تیر و ستون با استفاده از ورقهای فولادی تقویت میگردند. شکل ۶ و ۷ نمونه هایی از اجرای این روش را به همراه جزییات معمول اجرایی آن نشان می دهد.

کاربرد این روش در موارد زیر است:

• محصورکردن بتن

• افزایش مقاومت برشی

• افزایش مقاومت خمشی

• افزایش سختی جانبی (کم)مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی ساختمان

جزییات اجرایی مقاوم سازی سازه بتنی به روش ژاکت فولادی

مزایای این روش به طورخلاصه بدین شرح است:

• امکان اصلاح اغلب مشکلات سازه ای در قابهای بتنی

• عدم نیاز به قالب بندی

• سرعت اجرای بیشتر نسبت به ژاکت بتنی

• گزینه مناسب برای محصور کردن بتن ستونها

• عدم وجود مشکلات معماری

این روش معایبی نیز به همرا دارد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

• نیاز به پوشش های ضد حریق در سازه های مهم و افزایش هزینه

• زمان زیاد اجرا و عملیات متعدد کاشت آرماتور و جوشکاری در صورت نیاز به افزایش مقاومت خمشی و برشی

• هزینه زیاد

• نیاز به حجم زیاد گروت و عملیات تزریق

• صعوبت بالا و یا عدم امکان اصلاح اتصالات در قابها

مقاوم سازی ساختمان به روش ژاکت الیاف پلیمری ( FRP ) :

در این روش مقطع تیر و ستون با استفاده از الیاف پلیمری تقویت می شوند. شکل ۸ نمونه ای از اجرای این روش را نشان می دهد.

کاربرد این روش در موارد زیر است:

• محصورکردن بتن

• افزایش مقاومت برشی

• افزایش مقاومت خمشی ( محدود و غیر لرزه ای )

مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی سازه بتنی به روش ژاکت FRP

مزایای این روش به طورخلاصه بدین شرح است:

1- سرعت مناسب اجرا

2- گزینه مناسب برای محصور کردن بتن ستونها

3-عدم نیاز به قالب بندی

4- عدم نیاز به عملیات تخریبی

5- عدم وجود مشکلات معماری

این روش معایبی نیز به همرا دارد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

1- هزینه بسیار زیاد

2- نیاز به عملیات زیرسازی با ملات مخصوص

3- افزایش هزینه اجرا در صورت قالب بندی نامناسب بتن اجرا شده

4- افزایش پر هزینه مقاومت خمشی

5- عدم امکان اصلاح مقاومت خمشی اعضای قابها برای مقاصد لرزه ای

6- عدم امکان اصلاح اتصالات

7- عدم اصلاح سختی سازه

8- نیاز ضروری به پوششهای ضد حریق

 

مقاوم سازی ساختمان 

   ????????

  *** گروه معماری آلند  ***

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10