بازدید: 1895

مقاوم سازی ساختمان-اجزای سازه ای ساختمان

1.تقویت فونداسیون:

برای مقاوم سازی کامل ساختمان باید فونداسیون آن نیز در صورت نیاز بنحو مطلوبی تقویت گردد تا بتواند نیروهای ناشی از زلزله را به خاک منتقل نماید. در صورت عدم مقاومت کافی فونداسیون زیر دیوار های برشی و یا مهاربند های فلزی پی ساختمان تحت لنگرهای خمشی و نیروهای برشی وارد از طرف سازه دچار گسیختگی می گردد. همچنین در صورت عدم کفایت سطح تماس فونداسیون با خاک زیر آن احتمال تسلیم شدن خاک و در نتیجه ایجاد نشست ماندگار خاک زیر پی افزایش می یابد. برای تقویت فونداسیون موجود می توان شبکه هایی از آرماتور در اطرف پی موجود در نواحی ضعیف قرار داد و بتن ریزی نمود. اتصال فونداسیون الحاقی به فونداسیون جدید توسط آرماتورهای دوخت صورت می گیرد.

 

 2017 02 04 16 20 44

2.مقاوم سازی سقف:

  • تبدیل سقف طاق ضربی به سقف کامپوزیت

سقف های طاق ضربی که متشکل است از سقف های آجری اجرا شده بین پروفیل های فولادی تحت زلزله بسیار آسیب پذیر می باشند. در ساختمان های بنایی خرابی این نوع سقف ها منجر به خرابی کل ساختمان می گردد که باعث از دست رفتن جان ساکنین می شود.

یکی از بهترین روش های مقاوم سازی این نوع سقف ها که معمولا برای سقف های پشت بام انجام می گردد، تبدیل آن به سقف کامپوزیت (مرکب) می باشد. برای اینکار ابتدا کف سازی سقف تخریب شده و تمام نخاله های روی آن تخلیه می گردد. این مرحله ضمن کاهش وزن سقف و در نتیجه نیروهای لرزه ای وارد بر آن باعث ایجاد دسترسی به سطح آجری سقف و پروفیل های آن می گردد. پس از آن ناودانی هایی به عنوان برشگیر بر روی پروفیل های سقف توسط جوشکاری متصل می گردد و یک مش فولادی بر روی آن قرار می گیرد. سپس کل سقف بتن ریزی شده و سقف آسیب پذیر طاق ضربی به یک دال صلب و یکپارچه بتنی تبدیل می گردد. سقف کامپوزیت ضمن حفظ یکپارچگی سقف طاق ضربی و جلوگیری از ناپایداری آن باعث ایجاد صلبیت در دیافراگم و در نتیجه توزیع نیروی مطلوب تر بین المان های باربر جانبی می گردد.

 

moghavem38
 

  • تسمه کشی سقف طاق ضربی

روش دیگری که برای تقویت سقف های طاق ضربی در طبقات میانی (بغیر از طبقه بام) انجام می شود استفاده از تسمه کشی می باشد. در این روش پس از تخریب نازک کاری سقف و دست یافتن به بال تحتانی پروفیل-های فولادی، تسمه های فولادی بصورت ضربدری در زیر سقف قرار گرفته و از زیر به پروفیل های سقف جوش می¬شوند. این روش با ایجاد انسجام و جلوگیری از حرکت تیرچه های فولادی نسبت بیکدیگر از خرابی دال آجری جلوگیری می نماید. با آنکه این روش به انسجام و صلبیت سقف کمک می کند اما باعث رفتار کاملا صلب دیافراگم نمی گردد.

moghavem39

3.بهبود کلاف کشی ساختمان

کلاف در ساختمان بنایی المان های بتنی می باشند که بلحاظ ظاهری شبیه تیر و ستون بوده اما پس از اجرای دیوارهای بنایی در محل تقاطع دیوارها، و یا به فواصل معینی از یکدیگر اجرا می گردند. گاهی از کلاف های فولادی نیز در ساختمان های بنایی استفاده می گردند. کلاف های قائم و افقی باعث ایجاد انسجام و محصورشدگی در ساختمان های بنایی و در نتیجه حفظ پایداری آنها می گردند. این المان ها همچنین باعث اتصال مناسب دیوارهای متعامد به یکدیگر و همچنین اتصال سقف به دیوار و در نتیجه انتقال نیروی دیافراگم به دیوارها می گردند. بر اساس آیین نامه های طراحی و مقاوم سازی در پایین و بالای تمام دیوارهای بنایی باید کلاف افقی وجود داشته باشد. همچنین در محل تقاطع دیوارهای بنایی و در وسط دیوارهای بنایی نیز باید کلاف قائم وجود داشته باشد بطوریکه فاصله افقی دو کلاف قائم در یک دیوار بنایی از 5 متر تجاوز ننماید.

چنانچه به هر دلیلی کلاف های ساختمان موجود ضوابط آیین نامه های سازه ای را برآورده ننمایند ساختمان آسیب پذیر بوده و باید کلاف کشی ساختمان بنحو مناسبی اصلاح گردد. برای اینکار می توان از تسمه کشی، نبشی کشی و یا شاتکریت استفاده نمود. در طول دیوارها برای ایجاد کلاف می توان از تسمه های فلزی استفاده نمود. این تسمه ها در طول خود توسط آرماتورهای دوخت به دیوار بنایی متصل می گردند. همچنین برای ایجاد کلاف های افقی در تراز سقف و یا در محل تقاطع دیوارهای بنایی از نبش استفاده می گردد.

برای اجرای نبشی کشی و تسمه کشی ابتدا نازک کاری سطح دیوار و سقف در محل مورد نیاز تخریب شده،و سپس سوراخ هایی به فواصل مناسب در داخل دیوار ایجاد می گردد.سوراخ های مشابهی نیز در نبشی ها و تسمه ها ایجاد می گردد.سپس این المان های فلزی بر روی سطح دیوار و یا سقف قرار گرفتن و توسط آرماتورهای دوخت ال شکل به دیوار و یا سقف متصل می گردند.پس از ایجاد اتصال فضای خالی باقی مانده سوراخ ها توسط گروت ماسه سیمان پر می گردد.

نبشی کشی و تسمه کشی مختص ساختمان های آجری نبوده، بلکه از این روش های برای حفظ پایداری دیوارهای داخلی در ساختمان های اسکلت دار نیز استفاده می شود. در صورت عدم اتصال مناسب دیوارهای داخلی ساختمان به سقف و ستون های کناری، دیوارهای داخلی بسیار آسب پذیر بوده و بخصوص اگر از آجر فشاری (توپر) ساخته شده باشند خرابی آنها جان ساکنین ساختمان را به خطر می اندازد .

 

 

 

مقاوم سازی ساختمان 

   ????????

  *** گروه معماری آلند  ***

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10