بازدید: 1240

مقاوم سازی ساختمان-نوع جدیدی ازمقاوم سازی ساختمان

پژوهشگران ایرانی موفق ، به ساخت نوع جدیدی ازمقاومسازهای کامپوزیتی با هسته فلزی به منظورافزایش پایداری ساختمانها دربرابر زمین لرزه شدند . دراین طرح قطعات پیچیده خاصی که ازلاستیکی با تکنولوژی بالا ویک هسته کامپوزیت فلزی تشکیل شده درزیر فونداسیون ساختمان تعبیه می شود که علاوه برافزایش تحمل بارعمودی ساختمان ، لرزشهای عمودی وافقی ناشی اززلزله را به طورکامل جذب کرده ومانع ازلرزش ساختمان وسقوط اجرا ووسایل داخلی آن می شود .

 

با استفاده ازاین قطعات که به MCEB )bearing  eIastomer   composite MetaI موسومند می توان شدت اثرات یک زمین لزه را به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داد بدین ترتیب مثلا شدت خرابهای ناشی اززمین لرزه ای به بزرگی ۷ ریشتر کاهش می یابد . استفاده ازنمونه های ساده تراین سیستم درسالهای اخیردرکشورهای پیشرفته ازجمله ژاپن مورد توجه قرارگرفته ازجمله نوآوریهای این طرح ، استفاده ازیک نوع پلی اورتان الاستومرخاص است که تقریبا تمام خواص مکانیکی مورد نیاز آن ازلاستیکهای مورد استافده ازیاتاقانهای لاستیکی بسیاربهتراست . این ماده دردسته لاستیکهای Hightech قراردارد وی افزود : دراین طرح همچنین ازچسب ویژه ای که چسبندگی بیشتری نسبت به چسبهای متعارف لا ستیک به فلز دارد استفاده شده است . نوآوری دیگر ، استفاده ازیک نوع هسته کامپوزیت فلزی برای تحمل بهترفشارهای عمودی است که نمونه های خارجی فاقد چنین هسته قدرتمند ی هستند . دراین کامپوزیت به جای لاستیک ازیک کوپلیمر استفاده شده است درحالی که درمشابه خارجی آن برای آنکه لاستیک جذب انرژی کند ، مجبورند آن ناخالصهای وارد کنند که این نا خالصینها خواص مطلوب قطعات را کاهش می دهد .

پس ازاستفاده ازاین قطعات ازآنجا که بخش قابل توجهی ازانرژی ناشی اززلزله توسط این قطعات گرفته می شود وشتاب ناشی اززلزله به شدت کاهش می یابد  ؛ مهندسان ساختمان نیازی به مقاوم سازی بیش از حد بنا که قطعات مستلزم هزینه های سنگینی است ،؛ نداشته وبه همین دلیل استفاده ازاین قطعه نسبت به شیوه های دیگر مقاوم سازی ساختمانها که هرسال آیین نامه های سختگیرانه تری درباره این تدوین می شود مقرون به صرفه است . براساس برآورد انجام شده ،‌تولید این قطعات پس ازآنکه درکشور مرسوم شود ، هزینه ای بسیارکمتراز۱۰ درصد هزینه های سفت کاری ساختمان را شامل خواهد شد که با توجه به محافظتی که ازسازه به عمل می آورد بسیارناچیز است .

این سیستم علاوه برکارآیی درافزایش ایمنی ساختمانهای درحال احداث درمقاوم سازی ساختمانهای شده ازجمله ساختمانهای تاریخی نیز که ازلحاظ ارزش نمی توان قیمتی برای آنها تعیین کرد قابل استفاده است .

مقاوم سازی ساختمان 

   ????????

  *** گروه معماری آلند  ***

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10