بازدید: 1282

مقاوم سازی ساختمان-نقش سبک سازی در مقاوم سازی ساختمان

یکی دیگرازروش های نوین مقاوم سازی ساختمان دربرابر زلزله سبک سازی آنها است که برای نخستین باردریک مجتمع مسکونی درشهرقم به بهره برداری رسید . دراین طرح مصرف میلگردوبتن به عنوان به میزان قابل توجهی کمترشده واستفاده ازمصالح سنگین به پائین ترین حد خورد رسیده است . استفاده ازمصالح سبک ، خسارتهای ساختمان را درزمان وقوع زلزله کاهش داده وازتلفات جانی آن جلوگیری می کند . افزایش وزن وسنگینی ساختمان ازقدیمی ترین روش های مقاوم سازی است اما این رویکرد هم اکنون کارایی خود را درعلوم فنی وعمرانی ازدست داده است .

بارمرده بیشتر ساختمان های کشور بیش ازهزاروصد کیلوگرم است درحالیکه این میزان درکشوهای پیشرفته از۳۵۰ کیلوگرم فراتر نمی رود.

 

 

مقاوم سازی ساختمان 

   ????????

  *** گروه معماری آلند  ***

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10