مشاوره مستقیم با دفتر معماری مهندس رضا طاهری

مقاوم سازی ساختمان-نقش سبک سازی در مقاوم سازی ساختمان

بازدید: 1226

یکی دیگرازروش های نوین مقاوم سازی ساختمان دربرابر زلزله سبک سازی آنها است که برای نخستین باردریک مجتمع مسکونی درشهرقم به بهره برداری رسید . دراین طرح مصرف میلگردوبتن به عنوان به میزان قابل توجهی کمترشده واستفاده ازمصالح سنگین به پائین ترین حد خورد رسیده است . استفاده ازمصالح سبک ، خسارتهای ساختمان را درزمان وقوع زلزله کاهش داده وازتلفات جانی آن جلوگیری می کند . افزایش وزن وسنگینی ساختمان ازقدیمی ترین روش های مقاوم سازی است اما این رویکرد هم اکنون کارایی خود را درعلوم فنی وعمرانی ازدست داده است .

بارمرده بیشتر ساختمان های کشور بیش ازهزاروصد کیلوگرم است درحالیکه این میزان درکشوهای پیشرفته از۳۵۰ کیلوگرم فراتر نمی رود.

 

 

مقاوم سازی ساختمان 

   ????????

  *** گروه معماری آلند  ***

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10