تحریریه گروه ویلا1000 احمدی

طراحی نمایی زیبای منشوری با پنل های شیشه ای ذوزنقه ای.

طراحی نما

 

اسکیدمور،اوینگز و مریل برج های 55 طبقه در پکن با پنل های شیشه ای برجسته که به عنوان منشور عمل می کنند که کامل در تصویر مشخص است.

 طراحی نما

این آسمان خراش در 4 طبقه فضای اداری و 178 واحد مجهز است که همه در یک هسته مرکزی با امکانات کامل قرار گرفته اند.

نما3

طول برج بالق بر 260 متر است که در یک دیوار پرده ای متشکل از پنل های شیشه ای که سایه هایی را در تغییر مسیر نور در خود ایجاد کرده است.

طراحی نما

الگوی نمای این برج به گونه ای است که حالت نقش برجسته دارد .طرح این برج را یک شرکت بین المللی به نام SOM که در سال 1936 تاسیس گردیده انجام داده است.استفاده از اشکال متساوی ااساقین و ماژول های ذوزنقه ای به عنوان منشور یک فعل و انفعال زیبا از نور و سایه را پدید آورده است.

طراحی نما

دو ماژول ذوزنقه ای بالا و پایین بصورت برجسته که در تمام سطوح نمای ساختمان تکرار شده است.

طراحی نما

مدیر توسعه شهری خطاب به این طرح موجود در گرینلند گفتند: این برج زیبا مثالی بارز از نمایش زیبایی بصری به طوری که انعطاف پذیر و پایدار است می باشد .

نما7

نما8

طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما

 

گرد آورنده:تحریریه گروه معماری آلند