by تحریریه ویلا1000
نحوه تغییر کاربری زمین برای ساخت ویلا

 ویلا معمولا در نواحی حومه ای و خارج شهر ساخته می شوند. در بعضی موارد، زمینهای موجود در این نواحی طبق طرحهای جامع و مقررات موجود، دارای کاربری غیر مسکونی هستند. ممکن است جز اراضی کشاورزی یا زراعی باشند. طبق قانون، تغییر کاربری باغ یا اراضی کشاورزی به غیر از موارد ضروری، ممنوع است، زیرا این اراضی، مانند باغ های میوه، اراضی جنگلی، شالیزارها و مزارع، به عنوان بخشی از چرخه تولید کشور و منابع طبیعی شناخته می شوند. اما در مواردی و با انجام کارشناسی های لازم و ارائه دلایل کافی و قانع کننده می توان برای تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی اقدام کرد، در این صورت ساخت ویلا در آنها امکان پذیر می شود.

  در درجه اول بهتر است تحقیقات میدانی حول تغییر کاربری زمین در منطقه خاص صورت گیرد. اگر سابقه تغییر کاربری در اراضی مجاور با موفقیت انجام شده باشد، امکان موافقت با درخواست های مشابه نیز وجود دارد. مرجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی، کمیسیون ماده 5 شهرداری است، این کمیسیون متشکل از معاونان وزارت خانه ها و سازمان های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.

 درخواست متقاضی همراه با مدارک مالکیت و مجوز یا موافقت اصولی تغییر کاربری و استعلامات دستگاههای ذی ربط از جمله اداره کل محیط زیست استان، باید تحویل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شود. سپس مدیریت جهاد کشاورزی مدارک را بررسی کرده و همراه با درخواست نسبت به تهیه گزارش و کروکی و مدارک مورد نیاز اقدام کرده و مدارک مربوطه را به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید. این گزارشات و درخواست متقاضی در دبیرخانه کمیسیون مربوطه ثبت می شود.

در صورتیکه زمین مورد نظر جهت تغییر کاربری، غیر زراعی و غیر باغی باشد، بعد از تایید توسط ریاست سازمان، پاسخ لازم به متقاضی و مراجع ذی ربط، توسط دبیرخانه اعلام می شود.

در صورت ارائه مدارک و مستندات و تکمیل بودن پرونده و تشخیص زراعی و باغی بودن زمین مورد نظر، تقاضا در نوبت دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. جهت تغییر کاربری، پرونده در کمیسیون طرح می شود. کمیسیون توسط دبیرخانه مستقر در مدیریت امور اراضی، طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظر خود را اعلام می کند.

در صورت موافقت کمیسیون، چنانچه طرح مورد نظر مشمول پرداخت عوارض قانونی نباشد، مجوز لازم توسط دبیر کمیسیون صادر می شود.

در صورتیکه مجوز، مشمول پرداخت عوارض باشد، پرونده به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارجاع می گردد تا قیمت اراضی تعیین شود. این تعیین قیمت توسط کمیسیون تقویم اراضی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی صورت می گیرد و سپس توسط دبیرخانه کمیسیون به متقاضی ابلاغ می شود تا نسبت به واریز مبلغ اقدام کرده و فیش مربوطه را به دبیرخانه کمیسیون ارسال کند. معمولا این عوارض معادل 80 درصد از ارزش زمین یا باغ بعد از تغییر کاربری است.

در نهایت مجوز تغییر کاربری برابر مساحت مصوب، جهت اجرای طرح به متقاضی و یا به دستگاه استعلام کننده، توسط دبیر کمیسیون، صادر می گردد و نتیجه نیز به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام می شود.

نظارت بر حسن اجرای طرح به عهده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و در صورت احراز هرگونه تخلف، پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.

باید دقت داشت که تغییر کاربری زمین به صورت غیر مجاز، منجر به پرداخت عوارض و جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید، می شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال