by تحریریه ویلا1000
نکات کاربردی در ساخت ویلا کوچک

در طراحی و ساخت ویلا مواردی پیش می آید که سایت موجود، دارای محدودیت ابعادی است. این محدودیت ممکن است به علت کوچکی زمین، وجود ناهمواری ها و موانع طبیعی و یا مقررات و الزامات بعضی مناطق خاص باشد. در هر صورت طراحی و ساخت ویلا باید در این فضای محدود صورت پذیرد. اما این فضای محدود نباید مانع از ساخت ویلایی جذاب و پاسخگو به نیازهای ساکنان شود. 

راهکارهایی وجود دارد که به واسطه آنها می توان از تمام پتانسیل های فضایی بنا استفاده کرد و با ترفندهایی به وسعت فضایی آن افزود. نکاتی که باید در این خصوص مد نظر قرار گیرند، به شرح زیر هستند:

-بهره گیری از ارتفاع و عمودی سازی

ساخت ویلا در زمینهای کوچک باید به سوی توزیع فضایی- کالبدی در ارتفاع، سوق پیدا کند که می تواند در دو یا سه طبقه تعریف شود. همچنین می تواند به حالت دوبلکس و یا با تمایز بیشتر طبقات شکل گیرد.

-اجرای تیغه بندی های اندک و ضروری

ضخامت دیوارها و تیغه ها نیز از مساحت مفید بنا می کاهد. از این رو باید تا حد امکان، مرزبندی بین کاربری های همگون را بدون تیغه کشی های متداول صورت داد. در این رویکرد می توان یک سطح باز را با ایجاد تنوعاتی در کفسازی، سقف کاذب و یا متریال، به فضای نشیمن، غذاخوری و آشپزخانه تخصیص داد.

-انتخاب سبک مناسب گرچه می توان هر سبکی را برای ویلاسازی در نظر گرفت، اما باید متوجه تاثیرات ویژگی های آنها بر کیفیت فضاسازی ویلا نیز بود. به عنوان نمونه ساخت ویلای کوچک درسبک کلاسیک، با جزئیات و تزئینات پرکار و المان های الحاقی، تصمیمی است که به تنگی و فشردگی بیشتر فضاهای داخلی، همچنین شلوغی نما می انجامد. در مقابل، سبک مدرن با سادگی و عملکردگرایی که به ویلا می بخشد، به وسعت فضایی آن می افزاید.

 -طراحی فضاهای واسط و نیمه باز بیرونی

در ویلاهای کوچک باید نهایت استفاده را از ارتباط با فضای باز و پیرامونی برد. فضاهای واسطی مانند ایوان ها و تراس های روباز می توانند به فضاهای داخلی پیوند خورده و مناسب انجام فعالیت هایی هم راستا با عملکردهای داخلی ویلا باشند. در این صورت هم از نظر بصری و هم کالبدی، وسعت فضایی مطلوبی حاصل می شود.

 -استفاده از مبلمان چند منظوره

ناگفته پیداست که مبلمان، فضای قابل توجهی از هر مکانی را به خود اختصاص می دهند. بنابراین در فضاهای محدود نیاز به استفاده از مبلمان هایی است که چند عملکردی بوده و قابلیت جمع شوندگی را نیز دارا باشند. 

طراحی، نظارت، اجرا ویلا
اولین تیم تخصصی ویلا در ایران
860 81 860 021
 
 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال