40 عدد دکوراسیون داخلی با طرح سیاه و سفید

by رضا طاهری
بازدید: 6154

ساده و کلاسیک ،طرحی است برای اتاق هایی که بسیار شیک و همواره در مد می خواهند باشند مناسب است.در این معرفی به دکوراسیون اتاق هایی که دارای زرق و برق هستند در حالی که کششی از تم تک رنگ را دارا هستند ،اشاره خواهیم کرد.

  دکوراسیون داخلی99

 قاب های سیاه و سفید در دیوارها و مخفی کردن نوعی فرش مخفی ابریشمی که طرح های خطی ترکیبی را با هم آمیخته است .

طرحی زیبا با نگاهی مدرن به زیبایی طرح این اتاق کمک کرده است.

دکوراسیون داخلی100

ساده و مینیمالیستی،این فضا بین سیاه و سفید در نوسان است.تابلوهای بزرگ از رنگ با میز کنار تخت ها و کفپوش برای تاثیر جامد بسیار مناسب است.

دکوراسیون داخلی101

دکوراسیون داخلی102

دکوراسیون داخلی103

دکوراسیون داخلی104

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

دکوراسیون داخلی105

 

منبع :http://www.home-designing.com

طراحی ویلا

  گروه معماری آلند

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10

Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn