طراحی محوطه جناب آقای مدرس

 طراحی محوطه

موقعیت: فیروزکوه

طراحی محوطه: شرکت معماری villa1000

کارفرما: جناب آقای مدرس

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn