محوطه سازی جناب آقای کلاکی-سرخه حصار

محوطه سازی

موقعیت: سرخه حصار

طراحی: شرکت معماری villa1000

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای کلاکی

کاربری: ویلا دوبلکس

 مساحت: 300 متر مربع

Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn