طراحی محوطه جناب آقای رادپور

 طراحی محوطه

موقعیت: دماوند

طراحی محوطه: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای رادپور

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

طراحی محوطه جناب آقای رادپور

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE