طراحی محوطه

طراحی روف جناب آقای شهرابی

موقعیت :کیش

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای شهرابی

کاربری :ویلا

 مساحت :250 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی