طراحی محوطه

طراحی محوطه جناب آقای موسوی-آبسرد

طراحی محوطه

 

موقعیت: دماوند،آبسرد

طراحی محوطه: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای موسوی

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

 

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE