طراحی محوطه جناب آقای یزدانی

طراحی محوطه

 موقعیت: طاوسیه کردان

طراحی محوطه: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای یزدانی

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

 

طراحی محوطه جناب آقای یزدانی

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE