طراحی محوطه جناب یگانه-سیسنگان

طراحی ویلا

موقعیت: سیسنگان

طراحی: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای یگانه

کاربری: ویلا

 مساحت: 350 متر مربع

طراحی محوطه جناب یگانه-سیسنگان

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE