بازدید: 1965

طراحی نما بلوک دانمارکی با تم بتنی ترک خورده

 ترک بتنی نما این بلوک ساختمانی در واقع یک معماری دانمارکی است که با تم اجمالی و داخلی روشن طراحی شده است.

 

 

 طراحی نما

طراحی نما منحصر به فرد بلوکی به حفظ پایداری و زیبایی از دید پسا صنعتی کمک زیادی کرده است.

 

طراحی نما

ترک های ساختمان با فاصله های کم از هم قرار گرفته اند که با هدف تقویت ارتباط بین فضاهای داخلی و خارجی و حفظ تاب ساختمان است.

بخش های شیشه ای نیمه شفاف هستند که هدف از آن حفظ شفافیت کلی ساختمان است.

 

طراحی نما

 دفاتر تا حد زیادی در سطح بالایی هستند.ساختمان شامل یک رستوران-یک فروشگاه است که در طبقه همکف قرار گرفته اند.

طراحی نما

ساختمان برای 4 سطح برنامه ریزی و طراحی شده است.این ساختمان دارای درجه بالایی از انعطاف پذیری است که این امر باعث می شود که شرایط برای کاربران شرکت ها بسیار راحت تر باشد.

طراحی نما

 

 دورنما آسفالت شیب دار است که از ویژگی های آسفالت این است که دوچرخه به راحتی می ایستد. تراس و باغ ها ساختمان را احاطه کرده است که به عنوان یک منطقه جلسه ای برای کارکنان و کاربران است.

 

 طراحی نما

 

طراحی نما

طراحی نما

 

تهیه کننده:تحریریه گروه معماری آلند