چاپ
بازدید: 2088

طراحی نما بلوک دانمارکی با تم بتنی ترک خورده

 ترک بتنی نما این بلوک ساختمانی در واقع یک معماری دانمارکی است که با تم اجمالی و داخلی روشن طراحی شده است.

 

 

 نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

طراحی نما منحصر به فرد بلوکی به حفظ پایداری و زیبایی از دید پسا صنعتی کمک زیادی کرده است.

 

نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

ترک های ساختمان با فاصله های کم از هم قرار گرفته اند که با هدف تقویت ارتباط بین فضاهای داخلی و خارجی و حفظ تاب ساختمان است.

بخش های شیشه ای نیمه شفاف هستند که هدف از آن حفظ شفافیت کلی ساختمان است.

 

نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

 دفاتر تا حد زیادی در سطح بالایی هستند.ساختمان شامل یک رستوران-یک فروشگاه است که در طبقه همکف قرار گرفته اند.

نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

ساختمان برای 4 سطح برنامه ریزی و طراحی شده است.این ساختمان دارای درجه بالایی از انعطاف پذیری است که این امر باعث می شود که شرایط برای کاربران شرکت ها بسیار راحت تر باشد.

نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

 

 دورنما آسفالت شیب دار است که از ویژگی های آسفالت این است که دوچرخه به راحتی می ایستد. تراس و باغ ها ساختمان را احاطه کرده است که به عنوان یک منطقه جلسه ای برای کارکنان و کاربران است.

 

 نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

 

نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

نما،طراحی نما،طراحی نما ساختمان،نما ساختمان،طراحی نما مسکونی،طراحی نما آپارتمان،طراحی نما اداری،نما اداری،نما تالار،نما تجاری،ویژگی های نما ساختمان،طراحی نما تجاری،طراحی نما با سنگ،عکس طراحی نما،طراحی نما زیبا،طراحی نما در معماری،

 

تهیه کننده:تحریریه گروه معماری آلند