طراحی ویلای جناب آقای سلگی

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای سلگی

کاربری :ویلا

 مساحت :170 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی