طراحی ویلای جناب آقای فیروزی

موقعیت :کردان

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای فیروزی

کاربری :ویلا

 مساحت :110 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی