طراحی ویلای جناب آقای خراسانی

 طراحی ویلا

موقعیت: دماوند،هاشمک

طراحی: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای خراسانی

کاربری: ویلا

 مساحت: 380 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا