طراحی ویلای جناب آقای حسنی

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای حسنی

کاربری :ویلا

 مساحت :350 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی