طراحی ویلای جناب آقای صالحی

طراحی ویلا

موقعیت :کیلان

طراحی :استودیو معماری رضا طاهری

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای صالحی

کاربری :ویلا

 مساحت :300 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی