طراحی ویلای جناب آقای کاهانی

موقعیت :فشم

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای کاهانی

کاربری :ویلا

 مساحت :350 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا