طراحی ویلا روستیک

طراحی ویلای جناب آقای سجادی

طراحی ویلا

موقعیت :جیلارد

طراحی :استودیو معماری رضا طاهری

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای سجادی

کاربری :ویلا

 مساحت :300 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE