طراحی ویلا روستیک

طراحی ویلای جناب آقای سلگی

طراحی ویلا

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو معماری رضا طاهری

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای سلگی

کاربری :ویلا

 مساحت :250 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و اجرا

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE