طراحی ویلا مدرن

طراحی ویلا در هشت بهشت-جناب آل اقا-400 متر مربع

طراحی-ویلا-دوبلکس-هشت بهشت

موقعیت :هشت بهشت

طراحی ویلا :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای آل آقا

کاربری :ویلا

 مساحت :420 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

ساخت ویلا

در ابتدای مسیر طراحی ویلا، سه مکعب روی هم را در نظر گرفتیم؛ پس از اتودزنی های متعدد تنها مکعب واقع در تراز سوم ویلا را حفظ کردیم و تغییراتی در مکعب های دیگر اعمال کردیم. مکعب مرکزی را به حجم یو شکل تغییر دادیم؛ همچنین مکعب تراز همکف را به دو بخش تقسیم کردیم، در واقع به دو مکعب کوچکتر تبدیل کردیم. یکی از مکعب ها را بیرون حجم اصلی ویلا انتقال دادیم تا تراسی ال شکل در تراز اول شکل گیرد و مکعب دوم را در جهت محور مرکزی کاهش دادیم. بدین صورت حجم یو شکل ما که از مکعب تراز دوم ما نیز پیش تر بود، در اینجا معلق شد و جذابیت بیشتری به محیط بیرونی ویلا انتقال داد. در پایان دسترسی از تراس حیاط به همکف از طریق پله های مدرن و نامنظم میسر گردید.

طراحی و اجرا ویلا مدرن روی سایتی مسطح صورت گرفته است. تم رنگی سفید در بستر سبز محوطه ویلا، تضادی دلپذیر و جذاب است. لوورهای عمودی موازی و تراس بتنی با کفسازی تیره رنگ از تسلط سطوح بتنی سفید می کاهند و در دو وجه اصلی نماهای اصلی ویلا تکرار شده اند، در وجه جنوبی با تعداد کمتر به منظور بهره مندی از حداکثر نور و گرمای خورشید و در وجه شمالی با تعداد بیشتر می باشند. در حالیکه طبقه اول و سوم در یک امتداد دیده می شوند، طبقه دوم با پیشامدگی بیشتر، در حجم شاخص تر است و دارای بالکنی سرتاسری می باشد. سقف حجم پیش آمده در طبقه همکف نیز به صورت تراسی رو باز به این بالکن پیوسته است.

 

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE