طراحی ویلا مدرن

طراحی ویلای جناب آقای حیدری

طراحی ویلا

موقعیت :پردیس

طراحی ویلا :استودیو معماری رضا طاهری

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای حیدری

کاربری :ویلا

 مساحت :210 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

 

طراحی ویلا با استفاده از دو مکعب ساده آغاز شد؛ در مراحل طراحی ویلا تغییراتی اعمال گردید و مکعب ها در محور عرضی زمین کشیده شدند و به شکل مکعب مستطیل تغییر کردند. سپس در تراز همکف، کنج بالایی مکعب را در سمتی کشیده تر کردیم تا لبه خشن تر به حجم دهیم و از همین زوایای ایجاد شده استفاده و تکثیر کردیم و حجم هایی به شکل پروگولای یو شکل تکثیر کردیم. در ادامه دیوارهای مکعب تراز همکف را با به شیشه تغییر دادیم تا ارتباط انسان با محیط پیرامونی خود و همچنین نورگیری را به حداکثر برسانیم. مکعب تراز اول را از طول به سمت محور مرکزی کاهش دادیم تا در سمتی از آن تراسی بزرگ برای ویلا ایجاد کنیم و همچنین از سمت عرض نیز کنسول ایجاد کردیم تا نمای ویلا از سادگی خارج شود. در بررسی های بعدی نتیجه گرفتیم که حجم کمی به هیجان نیاز دارد، در این قسمت ذهن را آزاد گذاشتیم و آزادانه حجم های پرگولا مانندی پر از هیجان و جذابیت و قدرت ایجاد کردیم تا تحرک در حجم و نمای ویلا به حداکثر خود برسد.

 برای دیدن طراحی محوطه این پروژه بر روی عکس زیر کلیک کنید

طراحی محوطه

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE