Naturescape محوطه سازی پروژه

در فرایند طراحی Naturescape از معماری شرق دور استفاده شده است .

این فضا الهام گرفته از شفافیت و سادگی باغ های ژاپنی و یکپارچگی در مفهوم طرح را حفظ کرده است.

باغ ژاپنی بسیار روشن و مرزهای تعریف شده ای دارند و این به معنای آن می باشد که تا بی نهایت می تواند گسترش یابد.

باغ های ژاپنی از حداقل معنای معنوی در طراحی استفاده می کنند و هندسه ای روشن دارند و همچنین ترکیبی از عناصر طبیعی می باشد.

محوطه سازی

پروژه فضایی حدود 323 متر مربع دارد و از فرم های منحنی به شکل توپوگرافی جدید ساخته شده است.

در تغییرات سطح جایی برای آب و کاشت گیاهان در نظر گرفته شده است تا چشم اندازی از طبیعت را به وجود آورد.

در توپوگرافی فضایی برای نمایشگاه ونیمکت ها در نظر گرفته شده است ، مسیر ها از طریق کاشی ها ی سنگی مشخص شده اند .

انتقال از یک فضا به فضایی دیگر از طریق توالی و ترکیب مواد یه راحتی صورت گرفته است.

محوطه سازی

مناطق سر سبز با شاخه های بامبو احاطه شده است و گیاهان متراکم بامبو حس حریم خصوصی و نفوذ پذیری و شفافیت را در مکان به بیننده القاء میکنند.

قسمت نمایشگاه و نیمکت ها در اطراف تپو گرافی محلی برای استراحت در نظر گرفته شده اند و نیاز به اکتشاف و سر گردانی را با کیفیت بسیار بالا ،یاغ را منحصر به فرد میکند.

بامبو ها گیاهانی بلند و باریک هستند آنها گیاهان آسیایی می باشند ولی در اکثر مناطق جهان رشد میکنند.آنها با حضور خود نقش مهم آب را در پروژه به نمایش میکشند.

 

محوطه سازی

بامبو ها ایجاد حس گسترش و محدودیت های ظریف را در پروژه تعریف میکنند.استودیو معماری فراسسیگو دیکیتاتو مسءول طراحی پوشش گیاهی و ایجاد یک فضای سبز جنگل مانند بودند.

محوطه سازی

 

 کیفیت بالا در پروژه آن را از تقلید از طبیعت دور میکند.

کنگوکوما و همکاران درک عمیقی از باغ ژاپنی و ویژگی های چشم انداز آن را بدون هیچ کم و کاستی در معماری داخلی پروژه استفاده نموده اند.

خط و مرز بین فضا ها بسیار نازک و ظریف صورت گرفته.

محو کردن مرزهای بین فضای داخلی و خارجی اغلب به صورت نا واردانه ای صورت میگیرد ولی در این پروژه هیچ مرزی بین این دو فضا احساس نمیشود. 

محوطه سازی

 منبع :www.landarchs.com