طراحی ویلا

ویلا سازگار با محیط در روستای زمونت

مقالات طراحی ویلا
بازدید: 2453

این پروژه بامشارکتJGDSاست،یک پیمانکارتخصصی درتطبیق ویلا سازگار بامحیط زیست است. مفهوم فضایی این ویلا، ادغام داخل و خارج و تبدیل فضای اجتماعی در یک فضای بزرگ با ساختارهای متفاوت می باشد.

اتاق خواب به خاطر حفظ حریم خصوصی، در نماها کمتر در معرض دید است. در حالیکه فضاهایی که به جنوب غربی متمایل است، بهترین دید و نور خورشید را دارد.

در این ویلا فضاها باز و روشن است بنابراین همه ی فضاها سفید و کف خاکستری روشن می باشد.

 

طراح:CAVE

موقعیت: پرتغال

مساحت:60 متر مربع

سال:2016

 


ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

ویلا سازگار با محیط

 

75

 

درباره گروه معماری villa1000