طراحی ویلا

مسابقه طراحی ویلای دروس اثر علیرضا تغابنی

مقالات طراحی ویلا
بازدید: 2732

چالشِ بین دوگانه ی  سقف های شیبدار  که سنتی در خانه های ویلایی شمال تهران محسوب می شود و ایجاد فضایی دورنگرا در طراحی ویلا که خواسته کارفرما بوده و ریشه ی ایرانی دارد باعث شکل گیری این پروژه شد. با قراردادن احجام سقف های شیبدار در کنار هم فضاهای بازی بدست می آمد که دیدهای کناری را کنترل و حیاط های محصوری را ایجاد می کرد . با متصل کردن این سقف ها به همدیگر ساختار یکپارچه ای بدست آمد که هویت بخش کل پروژه طراحی بود

 

 

با متصل کردن این سقف ها در طراحی ویلا به همدیگر ساختار یکپارچه ای بدست آمد که هویت بخش کل پروژه بود . که هم در نماها یادآور سقف های شیبدار بود و هم حیاطهای را به هم می دوخت . و این ، ارتفاع با شکوهی را برای تالارهای پذیرایی رقم می زد و آنها را از فضاهایی منفصل به مکانی فاخر و پر از حرکت و هیجان تبدیل می کرد.

 

طراحی ویلا دروس

طراحی ویلا دروس

طراحی ویلا دروس

طراحی ویلا دروس

طراحی ویلا دروس

طراحی ویلا دروس

درباره گروه معماری villa1000