طراحی ویلا

طراحی ویلای جناب آقای کریمی

طراحی ویلا

موقعیت :دماوند

طراحی ویلا :استودیو طراحی villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای کریمی

کاربری :ویلا

 مساحت :280 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و اجرا