Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ویلا آپارتمانی میگون-جناب سلیمانی-600 متر مربع

ویلا-طراحی-تریبلکس-دماوند-میگون

موقعیت: میگون

طراحی: شرکت معماری villa1000

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای سلیمانی

کاربری: ویلا آپارتمانی

 مساحت :600 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

 

همانطور که از عکس پروژه مشخص است، سایت پروژه در شیب بسیار شدیدی با اختلاف ارتفاعی در حدود 4 طبقه به اصلی ترین دغدغه طراحی ما مبدل گشت. برای تلفیق طرح با این شیب، بنا را در 5 طبقه با عرض کمتر برای نورگیری بهتر، طراحی کردیم و دسترسی خیابان به ویلا را از طریق پله هایی با پاگردهای میانی در سمتی از سایت قرار دادیم. پس از حل دغدغه اصلی حال مکعبی در پیش رویمان بود که 4 طبقه در تراز منفی خیابان و 1 طبقه بر روی تراز خیابان قرار داشت و می بایستی این حجم را از یک تکه بودن خارج می کردیم. اتودهای زیادی زده شده و در نهایت ترجیح دادیم سطح مربع نمای بنا را به مربع ها و در نهایت به مکعب های کوچکی تقسیم کنیم و یکی پس از دیگری تراس هایی را در آن قرار دهیم. از این طریق نه تنها حجم را از سادگی خارج کردیم بلکه طبیعت دوست داشتنی را نیز به تراس ها منتقل کردیم. در نهایت حجم بسیار جذاب و مدرنی ایجاد کردیم که بودن در فضا را برای ساکنانش لذت بخش تر کرد. برای طراحی ویلا اینجا کلیک کنید.

 برای دیدن طراحی محوطه این پروژه بر روی عکس زیر کلیک کنید

طراحی محوطه