Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ویلا تریبلکس آینه ورزون-جناب مثنوی-300 متر مربع

ویلا-طراحی-تریبلکس-دماوند-آینه ورزون

موقعیت: آینه ورزان دماوند

طراحی: شرکت معماری villa1000

اجرا: گروه اجرایی رضا طاهری

کارفرما :جناب آقای مثنوی

کاربری: ویلا تریبلکس

 مساحت :300 متر مربع

وضعیت :در حال اجرا

سایت پروژه در زمینی شیب دار با اختلاف ارتفاع زیادی بوده است، ابتدا دو مکعب بر روی هم قرار گرفت و مکعب بالایی کوچکتر شد و در سمتی کنسولی برای پیش روی انتخاب شد و در سمت جلو تراسی برای ساکنین؛ مهم ترین و جذابترین بخش طراحی ویلا، معلق کردن مکعب اصلی و زیرین بود که به خوبی با کمک دو دیوار برشی، خود را در سطح شیبدار جا داده است و در قسمت جلوی خود در زیر این حجم معلق استخری رو به خوبی در خود گرفته است. برای حفظ محرمیت بنا در سمت های کناری، دیوارها به شکل صلب طراحی شد و در قسمتی پترن هایی قراردادیم تا بتوان بازی نور را به خوبی ایجاد کرد و در سمت دیگری شکافی جذاب و قوی برای نورگیری بیشتر و خارج کردن این حجم صلب از این یکسانی ایجاد کردیم و برای تکمیل حجم دیوارهای نمای رو به حیاط را شیشه ای در نظر گرفتیم.

 برای دیدن طراحی داخلی این پروژه بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

طراحی داخلی ویلا

 

برای دیدن طراحی محوطه این پروژه بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

طراحی محوطه