Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ویلا مدرن هشت بهشت-جناب سلطانی-420 متر مربع

ویلا-طراحی-مدرن-دوبلکس-دماوند-هشت بهشت

موقعیت: دماوند

طراحی: استودیو villa1000

اجرا: -

کارفرما: جناب آقای سلطانی

کاربری: ویلا

 مساحت: 200 متر مربع

وضعیت :در حال اجرا

با دیدن این ویلا در کنار تحرک و پویایی، سکون را نیز احساس خواهید کرد. به طور کلی طراحی ویلا در نمای اصلی شامل پنج باکس، سه خطوط عمودی، یک ال، یک یو است. سه باکس موجود در طبقه همکف که با پله هایی به آن می رسیم، پنجره ها و ورودی ها را در خود جای داده اند و به صورت پلکانی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. باکس دیگری در طبقه اول قرار گرفته است که کاملا تشکیل یک کنسول مسقف را داده است تا بتوان به صورت تراسی از آن بهره برد. خطوط کناری این باکس به صورت مورب از بیرون به داخل حرکت کرده است تا پویایی جذابی به فضای ویلا انتقال دهد. باکس نهایی مربوط به طبقه دوم ویلا می باشد که با استفاده از خالی کردن و ایجاد فرو رفتگی تشکیل تراسی بزرگ را برای ساکنین داده است. در کنار همه این ها احجام ال و یو و سه خطوط عمودی به شکلی هوشمندانه در کنار یکدیگر قرار گرفته است تا تشکیل نمای تکامل یافته را دهد. همچنین در پشت سه خطوط عمودی تراس دیگری ایجاد کردیم تا با کمک این خطوط، فضای خصوصی تری را ایجاد کنیم. در سمت راست ویلا نیز رمپی قرار داده شده تا محلی برای پارک اتومبیل ها باشد. در نمای پشتی ویلا، در تراز طبقه اول صفحه ای را مشاهده خواهید کرد که به حرکت خود در محور عرض زمین، بر روی نمای ویلا تشکیل یک کنسول را داده است که در زیر خود سقفی است برای ساکنین که در محوطه هستند و در روی خود تراسی ایجاد کرده است برای ساکنین در طبقه اول. همچنین در طبقه دوم ویلا، با عقب نشینی دیوار، تراس بزرگی طراحی گردید که می توان از آن به عنوان روف گاردن ویلا نیز یاد کرد. در نهایت سقف آن را با استفاده از صفحه افقی و پرگولاهایی پوشاندیم.وارد صفحه طراحی ویلا شوید و از ما مشاوره طراحی ویلا بگیرید.