طراحی داخلی ویلا جناب آقای میگانی

موقعیت: میگون

طراحی داخلی: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای میگانی

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE