by تحریریه ویلا1000

بام سبز

مرکز جامعه Taoyuanju زیرسقف وسیع از چمن

 معماران برداری  مرکز جامعه Taoyuanju را در کوهستان بایک سقف سایبان مانند بزرگ پوشیده از چمن و دیوار تحت پوشش گیاهی در جنوب چین با ترکیب از چشم انداز کوه طراحی کرده اند.

بام سبز

بام سبز

مرکز شامل سه حجم مجزال که هر یک تابع خواصی دارد .

به عنوان یک مرکز فرهنگی ،ورزشی و سلامت در جامعه می باشد.

بام سبز

ترکیبی از سقف سبز و ازه های بتنی و فولادی با مساحت 10000 متر مربع در منطقه می باشد.

بام سبز

شیب سقف براساس توپو گرافی سایت بالا و پائین می باشد.

اختلاف ارتفاع در سراسر سایت برای متحد کردن ساختمان مستقل با فضای اطراف موثر میباشد.

بام سبز

کاشت درختان در اطراف رستونها ،ساختار بنا و دیوارهای مرکز برای ایجاد محیطی روستایی جاسازی شده اند.

 

بام سبز

معماران تلاش کردن برای ادغام طرح کلی ساختمان با تو پو گرافی مواج سایت.

ترکیب فرم معماری با چشم انداز تپه به جای ساخت یک شی مجزا از طبیعت انتظار معماران میباشد.

بام سبز و دیوار سبز کمک به ترکیب حجم با محیط و افزایش بهروری از ساختمان پاک و تبادل حرارت با محیط را فراهم می کند.

بام سبز

معماران از طریق الگو برداری از رفتار مردم در طیف وسیعی از مرکز جامعه استفاده کرده اند ،فضاهایی برای قدم زدن ،آموزش و پرورش،مراقبت های بهداشتی در داخل مجمعه در نظر گرفته شده است.

 

بام سبز

شکاف بین دهانه ساختمان ها در بخش های مختلف سایت به صورت فضاهایی برای کاشت گیاهان و استخر در فضای باز در نظر گرفته شده اند.

بام سبز

درختان از طریق دهانه های مستطیلی و دایره ای بر روی سقف بیرون آمده اند و به عنوان فیلتری برای نوری که به فضای داخل وارد میشود عمل می کنند.

معماران باتوجه به فرم سنتی خانه ها و کمی بازی هندسی مرکز را طراحی نموده اند. 

بام سبز

در معماری سنتی چونگ کینگ یک اتستراتژی مشترک به دلیل وجود آب و هوای بارانی وجود دارد.

در مسیر اتصال دو حیاط و محیط ساختمان فضایی همچون سیستم گردش خون در فضای باز مرکز جامعه طراحی گردیده است.

بام سبز

تیرگی دهانه ،پنجره ها ،کنسول و دالان مرز بین فضای داخل و خارج را مشخص میکند.

ادغام فضا با آسمان ،کوه ،درختان، نور خورشید و نسیم در نهایت می تواند یک رابطه پر جنب و جوش از ساختار مصنوعی و چشم انداز طبیعی ایجاد کند.

در بخش راهرو مانند ساختمان کلاسهای یوگا و ایروبیک قرار دارد که در انتها به بام مرکز بهداشت متصل میشود.

بام سبز

بخش خطی ساختمان و راه پله های بلند که بنا را به زمین متصل می کند با فولاد همراه با تکه های باریک شیشه ساخته شده است.

قسمت مزرعه مرکز با نمای مش مانند از جس فولاد طراحی شده است و همچنین رستوران کوچکی در کنار این فضا برای مراجعین در نظر گرفته شده است.

بام سبز

Ground floor plan

بام سبز

First floor plan

 

بام سبز

Second floor plan

بام سبز

Roof plan

بام سبز

Section one

بام سبز

Section two

بام سبز

Section three

 

منبع :www.dezeen.com