by تحریریه ویلا1000

آبنما

آبنما یکی از ویژگی ها برای زرق و برق دار کردن یک باغ است.این آبنماها در اندازه ها و اشکال مختلف در دسترس هستند.بعضی از آنها بسیار ساده گرچه بعضی از آنها پر آب و تاب هستند.یک آبنما می تواند یک راه بسیار خوب برای به نما در آوردن و جان دادن به باغ باشد.این آبنماها دارای انواع مختلف هستند که شامل سنگی،چوبی،فایبرگلاس،شیشه و فولاد است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال