by تحریریه ویلا1000

آبنما

آبنما خورشیدی در یک فضای باز بسیار ایده جذابی است.

این نوع آبنماها برای فضاهای باز طراحی شده اند.این آبنماها در طرح ها و اندازه های مختلف وجود دارند.بعضی از آنها بسیار ساده در حالی که بعضی از آنها پر آب و تاب هستند.این نوع آبنماها بهترین گزینه برای حیاط پشت باغ است.

نویسنده:گروه تحریریه آلند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال